Het afreizen van medewerkers naar gebieden die op moment van vertrek al code oranje of rood hebben, kan effect hebben op het recht op loondoorbetaling.

Als medewerkers door een reis naar deze gebieden bij terugkomst niet hun werk kunnen doen door thuisquarantaine, kan de werkgever besluiten gedurende deze periode het loon niet door te betalen. Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over de doorbetaling van het loon tijdens de quarantaineperiode. Als de medewerker (tijdens de quarantaineperiode) thuis werkt, is er geen reden om het loon niet door te betalen. 
Inhouding van loon is een zware sanctie, die door de betreffende werknemer kan worden aangevochten. Daarom is het noodzakelijk om werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties van het op vakantie gaan naar een land met code rood of oranje.

Wanneer een werknemer naar een gebied reist waar op het moment van vertrek met betrekking tot Corona hetzelfde veiligheidsniveau als in Nederland geldt, dan neemt de werknemer niet meer of minder risico‚Äôs dan wanneer hij in Nederland blijft. Als tijdens het bezoek de code van een gebied van geel in oranje of rood verandert en de werknemer spoedig naar Nederland terugkeert en vervolgens het advies om in quarantaine te gaan opvolgt, dan is het uitgangspunt dat de werknemer recht heeft op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode. Kiest de werknemer er ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies voor om toch te blijven, dan kan dat mogelijk anders zijn. 

Meer informatie


Gerelateerd nieuws