Door het hele land enorm veel stakers

De Schoolleidersbus van de AVS is in alle vroegte vertrokken van Den Haag naar de Dam in Amsterdam. Veel stakende schoolleiders en leraren hebben plaats genomen op de publieke tribune van de Tweede Kamer en schoolleiders hebben een petitie aangeboden aan minister Slob. Er was een grote opkomst door het hele land.
 

In Rotterdam is een overvolle Erarmusbrug met stakende leraren en schoolleiders en in Amsterdam is een grote opkomst van ouders en leerlingen van basisschool de Kraal en de Watergraafmeerse Schoolvereniging om het onderwijspersoneel te steunen. Bij de manifestatie op de Dam is het druk. Meer dan 4000 scholen zijn gesloten.

De bijeenkomsten in negen plaatsen, verspreid over het land, zijn goed bezocht. in Leeuwarden waren meer dan 5000 stakers, onderwijspersoneel, ouders en kinderen hebben daar het woord gevoerd op het podium. Ook in Eindhoven, Zwolle en Arnhem was de opkomst massaal. Veel schoolleiders en leraren zitten op de publieke tribune bij de bespreking van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, een lange rij staat er lange tijd buiten de Kamer, in de hal zijn schermen geplaatst zodat toch iedereen de vergadering kan volgen. De politiek kan niet om het onderwijs heen!

Schoolleider Judith Sliedregt, die voorzitter van de AVS Ledenraad is, bood minister Slob in Den Haag namens de schoolleiders een petitie aan. Daarin staan suggesties voor de minister van AVS-leden: als de schoolleider minister van Onderwijs zouden zijn, dan… “Wij voelen ons een ondergeschoven kindje”, zegt Sliedregt. Slob zegt dat hij er alles aan zal doen om de schoolleiders te helpen. Hij geeft echter vlak voor het onderwijsdebat aan dat hij niet van plan is meer geld aan het onderwijs toe te zeggen. Sliedregt: “De schoolleider doet er toe! Waardeer en faciliteer die dan ook!”

jlk nov 06 2019_54_0.jpg
Schoolleider Judith Sliedregt biedt minster Slob de petitie aan (Foto: Jaco Klamer)

“Laten wij onze krachten bundelen”, zegt schoolleider Lizzy Heistek namens de AVS op de druk bezochte Dam in Amsterdam. “Schoolleiders, leraren, bestuurders, onderwijsondersteuners…” Uit alle geledingen in de maatschappij en uit alle hoeken van het land komen steunbetuigingen voor de staking.  

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het massale signaal dat vandaag is afgegeven, nadrukkelijk ook door schoolleiders, mag niet genegeerd worden. Na vandaag hoop ik dat we snel komen tot een CAO PO en het geld dat beschikbaar is ook uitgeven. Dit zeker ook in het belang van schoolleiders die nu eindelijk hun inzet terug moeten kunnen zien in nieuwe functiebeschrijvingen en een verhoging op hun salarisstrook! “ 

Van Haren geeft aan dat minister Slob het belang van schoolleiders benadrukt. “Komend jaar gaan wij invulling geven aan de toekomstagenda schoolleiders.” Op deze stakingsdag is in Wijchen de kickoff.

 

Links