Minister Wopke Hoekstra van Financiën blijft vasthouden aan de doelmatigheidskorting voor het onderwijs, zo geeft hij aan in een brief aan de Eerste Kamer. Deze maatregel is noodzakelijk om de begroting van OCW sluitend te maken.

De minister reageert daarmee op de motie – van onder andere André Postema – die in december was aangenomen door de Eerste Kamer. In deze motie wordt de regering opgeroepen om de doelmatigheidskorting voor het onderwijs te verzachten en bij voorkeur ongedaan te maken. Dit omdat er niet bezuinigd, maar juist geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Die doelmatigheidskorting kan structureel oplopen tot 183 miljoen euro.

Ook geeft de minister aan dat de ministers van OCW nu de kans krijgen om te kijken waar het doelmatiger kan, waarbij het wel hun ambitie moet blijven om het primaire proces zoveel mogelijk te ontzien.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim