Doe mee met maandelijks onderzoek naar effecten coronavirus (PO en VO)

Onderzoeksbureau Oberon start, in opdracht van het ministerie van onderwijs, een onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het peilingsonderzoek is zicht houden op de continuïteit van het onderwijs, tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is. Het onderzoek bestaat uit zes peilingen die in de periode november 2020 t/m april 2021 worden afgenomen. Iedere maand wordt een nieuwe peiling gehouden. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het onderzoek nog verlengd worden.

Een deel van de schoolvestigingen ontvangt maandag 16 november 2020 per e-mail een uitnodiging van Oberon om deel te nemen aan de eerste peiling (november) uit het onderzoek. In het primair onderwijs ontvangt een aselecte groep van schoolvestigingen de uitnodiging, in het voortgezet onderwijs alle schoolvestigingen. Ook alle vestigingen uit het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen een uitnodiging.
Graag roept de AVS de scholen op om mee te doen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld 5 tot 10 minuten tijd.

Doel van het onderzoek

Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Tegelijkertijd zorgt deze uitzonderlijke situatie voor uitdagingen. Door actief te monitoren kunnen scholen, besturen, sectororganisaties en het ministerie tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is. Zo moet het onderzoek onder andere zicht bieden op de continuïteit van het onderwijs bij lesuitval, de doorgang van toetsen en schoolexamens en leerachterstanden.

Maandelijkse rapportage

Per 15 oktober 2020 is het meldpunt schoolsluiting vanwege corona geopend. Bij dit  meldpunt wordt geregistreerd hoeveel scholen of vestigingen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. Het peilingsonderzoek zorgt voor aanvullende kwalitatieve informatie. Deze  informatie wordt samen met de informatie uit het meldpunt gebruikt voor een maandelijkse rapportage die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft inzichten in trends en ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links