Drie regiobijeenkomsten over onderwijsinnovatie

Onderwijsverbetering door kennis uit onderzoek


Dit voorjaar organiseert AVS regionale netwerkbijeenkomsten met schoolleiders. We gaan graag met jou in gesprek over hoe je interessante inzichten uit onderwijsonderzoek verbindt aan je dagelijkse lespraktijk en andere actuele onderwerpen. Schooldirecteuren, neem zeker ook bouw- of middenmanager mee. We gaan samen aan de slag met jouw schoolvraagstuk!

Op 14 februari ontmoeten wij je graag in Meppel, op 21 februari in Nuenen en op 10 april in Uithoorn.

Wie reiken je de kennis uit onderzoek aan?

Kees Theunis en Mireille Dees, beiden van het NRO, nemen je mee in hoe je kennis uit onderzoek kunt vinden om tot doeltreffende aanpakken te komen. Je gaat meteen aan de slag met een vraagstuk dat speelt bij jou op school. Arjen Toet zal namens het programma Ontwikkelkracht de aanwezigen informeren over de mogelijkheden van het programma. Vanuit AVS is Lambert van der Ven betrokken en uiteraard vinden deze bijeenkomsten plaats bij een AVS-lid, een schoolleider die ons verwelkomt.

Programma Ontwikkelkracht:

Inzichten uit de wetenschap krijgen een plek in het klaslokaal en inzichten en vraagstukken uit het klaslokaal een plek in het onderzoek.

Ontwikkelkracht-pijlers

Het programma Ontwikkelkracht ondersteunt schoolleiders en hun teams in het blijvend verbeteren van de onderwijskwaliteit. Schoolteams krijgen de nodige ruimte, tijd en kennis om zelf de regie te nemen over de ontwikkeling van hun onderwijs. De eigen vraag van de school is hierbij het vertrekpunt. Met deze aanpak streven we naar een blijvend effect op de leerprestaties en het werkplezier. Belangrijke elementen in het programma zijn de pijlers onderzoeks- en verbetercultuur en kennisdeling, waarbinnen wordt samengewerkt met partners als Groeikracht, De Transformatieve school en het NRO.

Data en locatie


10 apr

22 mei

Tijd
De regiobijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 9.30 tot 13.00 uur. Weet dat er volop ruimte is om met elkaar deze thema’s te bespreken tijdens de aansluitende lunch. Graag tot dan!

Prijs
Leden: € 25,00
Niet-leden: €50,00

Doelgroep
Schooldirecteuren, beleidsmedewerkers schoolbesturen

Heb je vragen over dit aanbod? Neem dan gerust contact op met Lambert van der Ven, beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS, via 030-2361010 of l.vanderven@avs.nl

Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Lambert van der Ven, Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap

E-mail: l.vanderven@avs.nl
Telefoon: 06-58958027 / 030-2361010