Doe mee aan TALIS-onderzoek!

Laat je stem horen over de leer- en werkomgeving op school!

Het PISA-onderzoek van de OESO is in het onderwijs een bekend fenomeen. Maar wist je dat de OESO ook elke vijf jaar een internationaal onderzoek uitvoert naar de werk- en leeromgeving op scholen? Dat is TALIS: Teaching and Learning International Survey.  Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ruim 300.000 leraren en schoolleiders uit 50 landen. Dit najaar start een nieuwe ronde van TALIS. AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad en NRO ondersteunen het onderzoek in Nederland.

Wat levert TALIS op?

TALIS brengt in kaart hoe schoolleiders en leraren denken over thema’s als werkplezier, professionalisering en het lerarentekort.  Uit de vorige ronde van TALIS bleek bijvoorbeeld dat schoolleiders In Nederland meer tijd willen besteden aan onderwijskundig leiderschap. En in vergelijking met landen om ons heen maken schoolleiders in het po zich meer zorgen over het personeelstekort. Ook in het vo nemen de zorgen van schoolleiders over het lerarentekort toe. Het onderzoek heeft al veel waardevolle input voor het onderwijsbeleid in Nederland opgeleverd. De resultaten worden bijvoorbeeld gebruikt in het Werkdrukakkoord en de Lerarenstrategie om het lerarentekort aan te pakken. Hier kun je meer resultaten lezen.

Doe mee!

Jij kunt nu ook (anoniem) je stem laten horen. Dit najaar ontvangen 350 scholen en 5000 leraren en schoolleiders in Nederland een uitnodiging om mee te doen en een online vragenlijst in te vullen. Dat kost ongeveer 45 minuten. Scholen ontvangen een schoolrapport met de eigen resultaten en een adviesgesprek, om zelf aan de slag te kunnen met de uitkomsten. Deelnemende leraren en schoolleiders ontvangen een cadeaubon en een teambudget (als de helft van de leraren op school meedoet). Kijk op www.talis2024.nl voor meer informatie en om je aan te melden.

Link