Scholen ontvangen in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met het verzoek de tekorten op schoolniveau op te geven (via een online omgeving). Het doel van het onderzoek, dat gefinancierd wordt door het ministerie van OCW, is het inzichtelijk maken van de actuele ontwikkeling van de personeelstekorten (leraren- en schoolleidingtekorten) in het primair onderwijs. De AVS roept op mee te werken aan dit onderzoek. Invullen kan tot 14 oktober.

 Met een in 2021 ontwikkelde onderzoeksmethodiek is een nieuwe, eenduidige manier van registeren van (verborgen) tekorten geïntroduceerd. Dit onderzoek naar de onderwijsarbeidsmarkt wordt na succes herhaald in oktober 2022. Het onderzoek brengt zowel de openstaande als de verborgen vacatures in kaart. Van een verborgen vacature is sprake wanneer een school een oplossing voor een formatieprobleem gevonden heeft, op een manier die eigenlijk niet wenselijk is. Bijvoorbeeld een onderwijsassistent of een stagiair voor de klas.

Resultaten

De data komen automatisch in de beveiligde omgeving van Centerdata terecht. Enkele weken na afloop van de meting is een terugrapportage op de persoonlijke pagina van het bestuur te vinden met daarin de data van de deelnemende scholen onder je schoolbestuur. Centerdata deelt de data met de gemeente waarin de school staat. De gemeenten krijgen, met instemming van de gezamenlijke besturen, enkel de data van de scholen uit hun eigen gemeente. Tot slot worden de resultaten enkele weken na de meting gerapporteerd in een rapport voor het ministerie van OCW, waarin individuele scholen en schoolbesturen niet herleidbaar zullen zijn. De resultaten worden gebruikt

Link

Gerelateerd nieuws