Het verzorgen van afstandsonderwijs heeft veel impact op het dagelijks leven van leerlingen, leraren en schoolleiders. Juist in deze ongewone tijd is het van belang dat scholen en het ministerie van OCW zicht hebben op sociale veiligheid en welzijn in het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen zich nu aanmelden via www.veiligheidsmonitorpovo.nl om in de periode maart-april de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor 2021 in te vullen.

Scholen kunnen de resultaten meteen laten doorgeven aan Vensters voor Verantwoording en van daaruit aan de Inspectie van het Onderwijs. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond de school te volgen en te verbeteren. Deelname voor scholen is gratis en schoollocaties krijgen bovendien een locatierapport waarmee het eigen veiligheidsbeleid en -klimaat gemonitord kunnen worden. De overheid maakt met het onderzoek landelijk inzichtelijk hoe leerlingen en personeel de (sociale) veiligheid op hun school ervaren, met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school.

Links


Gerelateerd nieuws