Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor scholen veel veranderd op gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). De monitor, die voor de tweede keer wordt afgenomen, maakt inzichtelijk hoe het funderend onderwijs er op het gebied van IBP voor staat. Invullen kan tot en met 31 oktober.

Naast de actuele stand van zaken over IBP in het funderend onderwijs vraagt de monitor ook naar de ondersteuningsbehoefte van scholen. Deelnemende scholen kunnen, indien gewenst, een overzicht van de eigen school afgezet tegen de landelijke resultaten ontvangen. 

De monitor, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en het Ministerie van OCW, is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers en leraren. Deelname is anoniem en duurt 10 tot 15 minuten.

Meer informatie en vragen: ibp@kennisnet.nl

Links

Gerelateerd nieuws