Om na te gaan wat schoolleiders drijft in hun vak, heeft het ministerie van OCW aan Ecorys en MOOZ gevraagd om onderzoek te doen naar de redenen waarom schoolleiders stoppen of (nog steeds) schoolleider zijn. Dit onderzoek wordt ondersteund door de AVS, PO-raad, de AOb en CNV schoolleiders. De vragenlijst kan nog tot vrijdag 15 november ingevuld worden.
 
De vragenlijst is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs (po, inclusief so) en voormalig schoolleiders po. Het invullen van de vragen kost ongeveer 10 minuten.
 
Resultaten onderzoek
Uw antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Op basis van de enquête maken Ecorys en MOOZ een onderzoeksrapport voor het ministerie van OCW. Dit wordt naar verwachting begin 2020 gepubliceerd.
 
Het kan zijn dat u via de mail al een persoonlijke link naar de enquête heeft ontvangen. In dat geval kunt u de enquête invullen via de persoonlijke link.
 
Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek/de vragenlijst, dan kunt u deze stellen aan projectleider Saraï Sapulete: sarai.sapulete@ecorys.com of 06-14243344.

Links