Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die je schoolbestuur vanwege de huidige wet- en regelgeving moet maken, als ook de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

De directieleden en besturen hebben veel activiteiten te maken en uit te voeren. In een eerder stadium heeft de AVS al een overzicht gemaakt van de werkzaamheden die zij jaarlijks of periodiek dienen vast te stellen en/of uit te voeren.

Het overzicht is nu geactualiseerd op basis van wijzigingen in de wet- en regelgeving en de CAO PO 2019 – 2020. Er heeft weer een uitbreiding van de activiteiten plaatsgevonden: van 30 naar 33 beleidsdocumenten.

Het overzicht van deze documenten is hieronder te downloaden.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010