Docenten vo kunnen zich aanmelden voor vakvernieuwingscommissies

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het curriculum in het voortgezet onderwijs? SLO zoekt leraren en vakinhoudelijke experts die daarover in vakvernieuwingscommissies adviseren. Wil jij bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen beter worden toegerust op hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? Meld je dan aan via www.slo-vakvernieuwingscommissies.nl.

SLO kan van het ministerie van OCW starten met de actualisatie van de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De eerste stap is het inrichten van vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke- en curriculumexperts, met advieskringen vanuit o.a. het onderwijs en de wetenschap. Leraren en vakinhoudelijke experts kunnen zich tot en met 13 februari 2022 aanmelden voor Nederlands en Moderne Vreemde Talen. In januari volgt ook de werving voor Wiskunde, Natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. SLO verwacht in maart/april daadwerkelijk te kunnen starten met de ontwikkeling van concept-examenprogramma’s.  

Daarnaast zoekt SLO ook procesregisseurs om de vakvernieuwingscommissie te leiden.

Wanneer de actualisatie van de andere vakken start is nog onbekend. Dat geldt ook voor de actualisatie van kerndoelen.

Voor meer informatie en het solliciteren naar een plaats in de commissie is een webpagina ontwikkeld.

Link