Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: ROC van Twente, locatie Gieterij in Hengelo, plaatste afgelopen voorjaar een outdoor dj-tafel op de voormalige rokersplek van het schoolplein waar leerlingen buiten kunnen DJ’en met hun smartphone. 
 
“De outdoor dj-tafel is een beloning voor de studenten die meehelpen het zwerfafval op het schoolplein aanzienlijk terug te dringen”, vertelt locatiemanager Marcel van Vliet, die er vanaf het begin bij betrokken was. In het project Schoon Belonen nam de school, samen met de gemeente Hengelo, met succes allerlei maatregelen om het afval te verminderen.
“De dj-tafel kwamen we tegen bij een bedrijfsuitje naar Yalp in Goor, een firma met veel innovatieve buitenspeeltoestellen. Je legt heel eenvoudig je mobiele telefoon erop en de trillingen van het geluid worden live versterkt.” Zo kunnen gebruikers muziek afspelen, maken en mixen. Er zijn samples in de tafel geïntegreerd waaraan ze effecten kunnen toevoegen of kanalen door elkaar mixen. Van Vliet: “Het werkt ook zonder wifi of bluetooth en zelfs met een oud toestel. Het was een hele verrassing voor de studenten en viel in de smaak.”
De school plaatste de dj-tafel – gefinancierd uit het potje Gezonde School – op de vroegere rokersplek, pal naast de ingang. “Daarmee willen we tegelijkertijd het roken terugdringen. Vanaf 2020 is het immers wettelijk verboden op schoolpleinen te roken. Omdat de rokers nu verder moeten lopen en de tijdelijke, nieuwe rokersplek aan de zijkant van het schoolgebouw niet meer direct in het zicht is, zal dit het roken iets ontmoedigen. De dj-tafel zorgt voor meer beweging en ontspanning, een contrast met de rokersplek die het voorheen was”, aldus de locatiemanager.
De dj-tafel fungeert ook als sociale ontmoetingsplek: buurtgenoten mogen er, buiten schooltijd, ook gebruik van maken. De tafel staat 24/7 ‘aan’. Iedereen is welkom om zijn DJ-skills te testen en lekker te dansen. “Voor enkele fanatieke jongeren is het een positieve, rookvrije hangplek”, signaleert Van Vliet. “Omdat de tafel onder een overkapping staat, is de geluidsoverlast zeer beperkt.” Verder beschikt hij over een maximaal, op afstand regelbaar, volume. “Scholen direct tegenover een woonwijk kunnen dus rekening houden met geluidsoverlast.” Ook staat er een camera op gericht en is de tafel ‘vandalismeproof’: “Zo stevig dat hij niet kapot te krijgen is.”
Met de dj-tafel wijkt de school af van de meer traditionele ‘speeltoestellen’ die in omloop zijn. Van Vliet: “De nieuwe techniek van de dj-tafel is aantrekkelijk voor de studenten. Het sluit aan bij hun belevingswereld.” Toch wordt de tafel niet elke dag gebruikt en nieuwe studenten moeten het vaak nog ontdekken. “Daarom nodigen we af en toe een professionele dj uit die iets demonstreert. Samen met de leverancier denken we nog na over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld dat de tafel spontaan muziek maakt.” De locatiemanager denkt dat de dj-tafel nog beter past bij de belevingswereld van de vo-scholier dan die van de mbo-student. “Omdat onze studenten iets ouders zijn en hun focus meer op een (bij)baan en het behalen van een diploma ligt.”
ROC van Twente heeft inmiddels diverse andere scholen en gemeenten op bezoek gehad om de tafel te bekijken. “Voor ons is het heel prettig dat je iets voor de buurt kunt terugdoen en zo wellicht toekomstige studenten aantrekt.” 
 
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@AVS.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Alle pabo’s en conservatoria ondertekenen het MuziekopleidersAkkoord