Diverse feedback ontwikkelscholen op grote opdrachten Curriculum.nu

Ontwikkelscholen (po en vo) door heel Nederland hebben feedback gegeven van hun leraren, leerlingen en ouders op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Wat missen ze? Wat spreekt ze aan?

Per leergebied is geïnventariseerd wat leraren, leerlingen en ouders vinden van de grote opdrachten. Daaruit komt naar voren dat ontwikkelscholen sommige aspecten best lastig vinden of van mening verschillen. Bij het leergebied ‘Engels/Moderne vreemde talen’ vinden docenten het bijvoorbeeld lastig om de abstractheid van de grote opdrachten op waarde te schatten. Een aantal scholen heeft de behoefte om uit te wisselen met andere scholen wanneer de materialen concreter zijn. Ook bij ‘Rekenen en wiskunde’ vinden de ontwikkelscholen de grote opdrachten behoorlijk abstract en nog incompleet.

Bij het leergebied ‘Burgerschap’ bestaan er verschillende meningen over wat tot de kern van Burgerschap behoort. Ook bij ‘Bewegen en Sport’ zijn de opvattingen divers als het gaat om de opdracht ‘Leren jezelf te blijven ontwikkelen’. Sommige scholen plaatsen daar vraagtekens bij, andere scholen vinden het een van de belangrijkste grote opdrachten.

Bij ‘Nederlands’ geven scholen aan dat zij willen werken aan spreekvaardigheid, omdat dat nu vaak een ondergeschoven kindje is. Diverse scholen zouden de aandacht voor de productieve vaardigheden spreken en schrijven explicieter terug willen zien in de grote opdrachten. De scholen zijn bij dit leergebied vooral enthousiast over de grote opdracht ‘Werken aan sterke taalbasis.’ Die blijkt goed te passen bij projectmatig werken.

Veel ontwikkelscholen die zich bezighouden met ‘Mens en Natuur’ worstelen met vragen rondom toetsing en het bereiken van hun doelen. Een van de scholen vroeg zich af hoe je voorkomt dat er geen duidelijke knip komt in de lessen met de klassen die zich voorbereiden op de examens. Bij het leergebied ‘Kunst en Cultuur’ merken scholen op dat ze, hoewel zij een verschil zien tussen lessen in het po en vo, beogen om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor Kunst & Cultuur.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.