Het predicaat ‘excellent’ dat de onderwijsinspectie aan scholen kan toekennen, schept verwarring en kan beter worden afgeschaft. Dat stellen AVS-voorzitter Petra van Haren en VO-Raad voorzitter Paul Rosenmöller zaterdag 17 maart in het consumentenprogramma Kassa.

Rosenmöller geeft twee bezwaren aan. Ten eerste wekt de term de suggestie dat de betreffende scholen over de hele linie beter zijn dan andere scholen. Dat is niet het geval, omdat een ‘excellente’ school zich op ‘slechts’ een of meer specifieke punten onderscheidt (bijvoorbeeld op gebied van burgerschap of cultuur). Ten tweede is hij er niet blij mee dat de onderwijsinspectie bepaalt welke scholen zich excellent mogen noemen. Hij vergelijkt het met het uitdelen van Michelinsterren. Het initiatief voor de toekenning van zo’n ster gaat overigens niet uit van de Inspectie, want scholen die ervoor in aanmerking willen komen, kunnen zelf een aanvraag indienen bij de Inspectie.

Sinds 2012, toen het programma werd geïntroduceerd, hebben 941 scholen in basis- en voortgezet onderwijs dit predicaat aangevraagd. Aan 468 scholen is het predicaat ook daadwerkelijk toegekend. “Dat betekent dat het gros van de scholen het predicaat niet begeert”, zei Petra van Haren in Kassa. “Soms hebben scholen simpelweg geen behoefte aan een extra blijk van erkenning door de Inspectie. Maar vaker zien ze op tegen de administratieve rompslomp die de verkrijging van het predicaat met zich meebrengt.”

Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het onderwijs, ziet geen reden om de term te schrappen of te veranderen, ondanks de onduidelijkheid van het begrip. Volgens haar is de term voldoende ingeburgerd nu, gaf ze in Kassa aan. Het predicaat is niet in het leven geroepen om er wedijver tussen scholen mee aan te wakkeren, maar is bedoeld om scholen aan te moedigen om hun kwaliteit verder te verbeteren. Ze geeft aan erop toe te zien dat de uitverkoren scholen de betekenis van het predicaat niet uitvergroten.

Petra van Haren en Paul Rosenmöller geven in het consumentenprogramma aan dat zij vrezen dat ‘excellent’ in de praktijk wordt uitgelegd als de overtreffende trap van ‘goed’. Vooral goed presterende scholen in krimpgebieden zouden van dat misverstand nadeel kunnen ondervinden, omdat zij hun kwaliteit niet met een predicaat tot uitdrukking kunnen of willen brengen.

Links

Gerelateerd nieuws