Directieniveau PO sterk gefeminiseerd

In 2020 is 80 procent van de directieleden in het po vrouw, terwijl voor de onderwijsinstellingen in het vo, mbo en hbo het gemiddelde aandeel vrouw onder de 40 procent ligt. Dat blijkt uit de Quickscan genderdiversiteit van SEO economisch onderzoek.

In het primaire onderwijs zijn zowel vrouwelijke leraren als vrouwelijke directieleden ruim in de meerderheid. In geen enkele (semi)publieke sector is het aandeel geheel vrouwelijke directies zo hoog als in het PO.

Samen met de sector kunst en cultuur behoort onderwijs tot de sectoren met de hoogste evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in bestuur, management en toezicht.

Links