Directeuren basisscholen en bedrijven bundelen krachten

Duizend basisschooldirecteuren bundelen de komende drie jaar de krachten met duizend leiders uit het bedrijfsleven.  Vanuit een cross-mentoring programma worden duo’s gevormd die gedurende vier maanden elkaars coach zijn. Het primaire doel is om van elkaar te leren als leider en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs aan te pakken. Na een succesvolle pilot vorig jaar, zijn er al veel aanmeldingen voor het programma. De eerste ronde met 104 deelnemers (52 duo’s) start vandaag, in de Week van de Schoolleider. 

De kracht van de blik van buiten

Directeuren van scholen en directeuren van bedrijven leren van elkaar, juist door de verschillende contexten waarin ze werken. Dat is de kracht van de blik van buiten, zo bleek uit het actieplan dat deelnemers uit de pilot opstelden. “We hebben goede leiders binnen en buiten het onderwijs nodig om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Door van elkaar te leren kunnen deze leiders beter worden in hun vak. Daar profiteren niet alleen hun directe medewerkers van, maar uiteindelijk ook diegenen voor wie ze op aarde zijn.  In het onderwijs zijn dat de leerlingen. Het cross-mentoring programma is bedoeld om hieraan bij te dragen”, aldus mede-initiatiefnemer en leraar-in-opleiding Merel van Vroonhoven.  

Mes snijdt aan twee kanten

Vorig jaar bracht zij vanuit haar rol als onafhankelijk aanjager ook een rapport uit om het lerarentekort structureel aan te pakken. Leerkrachten en basisschooldirecteuren hebben enorm veel om handen. Eigenlijk te veel, concludeerde de Onderwijsraad eind maart. Van Vroonhoven: “Als schooldirecteur wil je je leerkrachten zoveel mogelijk kunnen laten focussen op onderwijs en ontwikkeling van onderwijs. De blik van buiten draagt hier daadwerkelijk aan bij. En het mes snijdt aan twee kanten, want deze leiders coachen elkaar. Een basisschooldirecteur staat midden in de samenleving en heeft daardoor een breed en waardevol perspectief.”  

Praktische voordelen

“Vanuit relaties die ontstaan door het programma, ontwikkelt zich een netwerk waarin basisscholen en bedrijven elkaar makkelijk weten te vinden. En dat biedt tastbare voordelen”, aldus Daphne de Kluis (ABN AMRO) die vorig jaar aan de pilot meedeed:  “Als grote organisatie kun je basisscholen op praktisch vlak verder helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van IT, HR, Finance etc. We hebben daar zoveel expertise. En de collega’s delen dat graag. Andersom heb ik veel kunnen opsteken van de schooldirecteur als mijn mentor. Het is fascinerend om te zien hoe vergelijkbaar de organisaties eigenlijk zijn. Het was een waardevolle ontdekkingsreis met veel praktische spin-off.”

Corona vergroot de uitdagingen in het onderwijs

Door corona zijn op talloze scholen de onderwijsachterstanden en de kansenongelijkheid groter geworden. Leerlingen en leerkrachten hebben een pittig jaar achter de rug. Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleider (AVS): ”Dit heeft gelukkig de aandacht van de politiek maar het is mooi om te zien dat er ook publiek-private initiatieven zijn die oplossingen bieden. Door leiders van scholen en bedrijven bij elkaar te brengen, ontstaan er nieuwe netwerken en er is gezamenlijke denkkracht en commitment om te werken aan goed onderwijs en leiderschap.” 

Partners en deelnemers

De strategische partners achter het cross-mentoring programma zijn de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), ABN AMRO, APG en Deloitte. Het programma wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs. Aan de eerste ronde doen directeuren mee van onder andere de ANWB, ABN AMRO, het Rode Kruis, Deloitte, Kraft Heinz, HTM en de Vegetarische Slager. 

Op de website www.crossmentor.nl is nadere informatie over te vinden. Via deze website kunnen geïnteresseerde leiders zich tevens aanmelden voor een van de  volgende rondes.

Links