Dilemma’s in het speciaal basisonderwijs

Speciaal (basis)onderwijs
Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Dat houdt in dat sbo-scholen geen aparte status
hebben binnen de wetgeving, maar samen met de reguliere basisscholen onder één wet vallen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.