Dijsselbloem: verplichte toets 6-jarigen en in groep 8

Alle kinderen in groep 3 van de basisschool moeten, als het aan de commissie Dijsselbloem ligt, voortaan een toets afleggen. De eindtoets in groep 8 moet vervolgens verplicht worden. Door de gegevens van beide toetsen te vergelijken, kan volgens Dijsselbloem de kwaliteit van het onderwijs vastgesteld worden.

Deze aanbeveling staat in het eindrapport van de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, onder leiding van Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA), dat op 13 februari verscheen. Verder had de commissie zeer zware kritiek op de onderwijspolitiek van de afgelopen jaren.

`Grote risico´s genomen met kwetsbare leerlingen´, `bewindslieden vertoonden tunnelvisie´ en `leerkrachten, ouders en leerlingen onvoldoende gehoord´ zijn enkele van de forse uitspraken in het rapport getiteld `Tijd voor onderwijs´. Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen basisvorming, nieuwe leren, tweede fase en vmbo. Volgens de commissie is de politiek er de afgelopen jaren niet in geslaagd goed onderwijs te garanderen. De vernieuwingen zijn doorgedrukt, zonder inspraak van leerkrachten en zonder bewijs van goede resultaten. Intussen zijn kinderen steeds slechter gaan lezen en rekenen, zo stelt het rapport. Een citaat: “De overheid heeft zich, soms tot in het klaslokaal, bemoeid met de didactiek en tegelijkertijd de invulling van de onderwijsdoelen in hoge mate aan anderen overgelaten en nagelaten voldoende toezicht te houden op onderwijsresultaten.”

Volgens de commissie is voor het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in het onderwijs en voor het herstel van het vertrouwen vanuit het onderwijs in de overheid een heldere afbakening van verantwoordelijkheden dringend noodzakelijk. De commissie vindt dat de overheid gaat over `het wat´ en het onderwijs over `het hoe´. De overheid is dus verantwoordelijk voor de inhoud, wat er geleerd moet worden, het kerncurriculum, examens en toezicht. De scholen gaan over de inrichting van het onderwijs, het pedagogisch-didactisch klimaat.

Het ministerie van OCW deelt de analyse van Dijsselbloem c.s.: “Zo is het onze inzet van het begin af aan weer meer aandacht te vragen voor basisvaardigheden zoals rekenen en taal. Verder ondersteunen we het uitgangspunt dat de overheid zeer terughoudend moet zijn met allerlei maatschappelijke problemen over de schutting van de school te gooien. De school mag geen vergaarbak worden, maar moet zich primair kunnen richten op onderwijs.”

De commissie wil ten behoeve van de kwaliteitsbewaking en het tijdig onderkennen van achterstanden een begin- en een eindtoets in het basisonderwijs verplicht stellen.

Ton Duif, voorzitter van de AVS, stelt in zijn weblog op www.avs.nl hierover: “De politiek doet er goed aan te beseffen dat veel van de geconstateerde problemen in het rapport van de commissie Dijsselbloem vooral betrekking hebben op andere sectoren dan het primair onderwijs. Het geeft dan ook geen pas nieuwe voorstellen te doen over begin- en eindtoetsen voor het po. We toetsen ons al suf, laten we beter gebruik maken van de in acht jaar opgedane data, om een transparante opbrengst te presenteren.”

Ook burger ontevreden over onderwijskwaliteit
Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat het onderwijs de laatste twintig jaar verslechterd is. Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, vlak na het uitkomen van het rapport van de commissie Dijsselbloem. Aanhangers van de PvdA oordelen nog het mildst: 70 procent van hen vindt de kwaliteit achteruit gegaan. SP- en PvdV-stemmers oordelen het hardst: 86 en 85 procent is ontevreden. Opvallend is dat binnen de achterban van de ChristenUnie 72 procent het onderwijs verslechterd vindt, maar dat 22 procent een vooruitgang heeft geconstateerd. Aanhangers van andere partijen zien die vooruitgang in veel beperktere mate. Als schuldige van deze kwaliteitsvermindering wijzen de meesten de politiek aan: 82 procent geeft dit als antwoord. Gevraagd naar andere schuldigen wijst 34 procent de schooldirecties aan en legt 26 procent van de respondenten de schuld bij de leerkrachten. Slechts 30 procent van de Nederlanders denkt dat de politiek lering zal trekken uit het rapport. Meer dan de helft heeft wat dit betreft geen vertrouwen in het lerend vermogen van de politici.

Meer informatie en een download van het Dijsselbloem-rapport vindt u op www.tweedekamer.nl

De peiling van Maurice de Hond staat op http://n4.noties.nl/peil.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.