Dijksma wil scherper toezicht op Burgerschap

Staatssecretaris Dijksma kondigde onlangs scherper inspectietoezicht aan op de naleving van het kerndoel Sociale Integratie en Burgerschap. Dit betekent geen nieuwe opdracht voor scholen, maar wel een aansporing dit kerndoel goed na te streven. Belangrijke waarden als vrijheid en gelijkheid verdienen volgens haar een prominente plek in het onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.