Dijksma informeert Kamer over tegenvallerkinderopvang

Dijksma informeert Kamer over tegenvallerkinderopvang Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de uitgaven kinderopvang in 2007. Aan het eind van het kalenderjaar 2007 is uiteindelijk de totale budgetoverschrijding op 470 miljoen euro komen vast te staan.

In Kadernieuws 8, pagina 1 berichtte de AVS al over de te sterk stijgende kosten en de mogelijke oorzaken. Nu is een concreet bedrag bekend geworden. Dijksma informeerde de Kamer naar aanleiding van een verzoek van onderwijswoordvoerder Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) over de uitgaven. Op Prinsjesdag tekende zich al een tegenvaller van Y 300 miljoen af. Aan het eind van het kalenderjaar 2007 is uiteindelijk de totale overschrijding dus op Y 470 miljoen komen vast te staan. Dijksma is inmiddels in overleg met minister Bos van Financiën om na te gaan wat de precieze oorzaken van de groei in 2007 zijn. Ook wordt nagegaan wat de doorwerking van de extra groei in 2007 betekent voor mogelijke extra groei in 2008 en latere jaren. Het kabinet zal bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota en de begroting van 2009 besluiten nemen over de te nemen stappen. De MOgroep Kinderopvang is van mening dat eventuele bezuinigingen op het kinderopvangbudget een directe bedreiging vormen voor de economische groei. “Betaalbare kinderopvang heeft meer vrouwen aan het werk geholpen. Minder kinderopvangtoeslag betekent dat werkende ouders maandelijks fors meer gaan betalen.” De MOgroep waarschuwt voor een trendbreuk waarbij de combinatie van arbeid en de zorg voor kinderen heel lastig wordt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.