Dijksma doet aangifte tegen islamitisch schoolbestuur Helmond

Staatssecretaris Dijksma heeft recent opdracht gegeven aangifte te doen tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. De stichting bestuurt een school in Helmond en een school in Roermond. OCW vermoedt dat de stichting strafbare feiten heeft gepleegd bij de besteding van overheidsgeld dat zij krijgt voor de scholen. Dijksma wil dit geld terug hebben.

Om verdere onrechtmatigheden te voorkomen, houdt OCW voorlopig de rijksbekostiging in. De doorbetaling van de salarissen van de directie en het overige personeel wordt gegarandeerd. De school in Helmond is een kwalitatief goede school die verder niet in problemen is. De leerlingen op deze school mogen niet de dupe worden van het malverserende bestuur. De school in Roermond gaat aan het einde van het schooljaar dicht omdat er te weinig kinderen op zitten. De Auditdienst en de Onderwijsinspectie hebben een oriënterend onderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. gedaan naar de besteding van het geld over de jaren 2005 en 2006. Op basis hiervan is besloten ook de jaren 2002, 2003 en 2004 te onderzoeken. Als dit onderzoek is afgerond, is bekend om welk bedrag het in totaal gaat en kan er worden teruggevorderd. Het rapport van de Auditdienst en de Inspectie dat betrekking heeft op de jaren 2005 en 2006 wordt uiterlijk 9 april aanstaande openbaar gemaakt. Dijksma komt binnenkort met een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat bij wanprestatie van een schoolbestuur sterk kan worden ingegrepen en dat een school die kwalitatief onder de maat presteert gesloten kan worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.