Dijksma breidt aantal plaatsen bso uit; vraag op tijd subsidie aan

Begin november werd bekend dat staatssecretaris Dijksma de subsidiecriteria voor bso-capaciteit versoepelt, om het aantal plaatsen in de buitenschoolse opvang uit te breiden. Voorheen konden onderwijs en opvang alleen geld per nieuwe accommodatie aanvragen, maar nu worden de middelen per kindplaats toegekend, zodat er ook geld kan worden gevraagd voor bestaande locaties.

In de plannen – tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt – werd alleen uitgegaan van subsidie voor bso-boxen: tijdelijke gebouwen voor de buitenschoolse opvang. In de regeling `Tijdelijke subsidieregeling capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang´ die begin november is gepubliceerd in de Staatscourant komen echter ook bestaande locaties zoals (leegstaande) klaslokalen of scoutingaccommodaties in aanmerking voor subsidie. Door deze en andere locaties ook tot de regeling toe te laten, kunnen met hetzelfde budget meer plaatsen worden gerealiseerd. Het aantal plaatsen kan zo mogelijk worden verdubbeld van 8.000 kinderen naar ongeveer 16.000 kinderen. Voorzieningen in de vorm van bso-boxen krijgen EUR 1.250 subsidie per kindplaats, voorzieningen die worden gerealiseerde door aanpassing van ruimtes in een schoolgebouw krijgen EUR 250 en andere voorzieningen ontvangen EUR 750. De instelling voor kinderopvang is formeel de aanvrager van de subsidie. Als het onderwijs is betrokken bij de uitbreiding, dan moet het schoolbestuur de aanvraag ook ondertekenen. Het is belangrijk de aanvragen zo snel mogelijk in te dienen, want deze worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De sluitingsdatum is 1 augustus 2008.

Meer informatie: www.cfi.nl > Regelgeving > Regelingen OCW (inclusief download aanvraagformulier).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.