Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Kennisnet Ict op school, Edict en Stichting Lezen blijkt dat leerlingen die luisteren naar een op de computer voorgelezen boek met bewegende beelden hun woordenschat vergroten tot zes woorden per dag.Hiermee bewijzen de zogeheten interactieve Levende Boeken volgens Kennisnet Ict op school hun waarde tegenover de ouderwetse juf-leest-voor-methode, waarbij kinderen tot drie woorden per dag leren.

Levende Boeken zijn dus een geschikt middel om taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, aldus de onderzoekers. Leerkrachten vinden het werken met Levende Boeken een versterking van hun onderwijs. Ook de leerlingen zijn enthousiast. De boeken zouden de concentratie verhogen en het denken stimuleren. Ook leren leerlingen tegelijkertijd werken met computers. Leerkrachten ondervonden vooral de positieve werking op taalzwakke leerlingen, die met de digitale boeken een extra taalimpuls krijgen. De behoefte aan meer digitale voorleesboeken is dan ook groot. Bezwaren tegen deze nieuwe voorleesvariant zijn er ook. Zo zijn er nu nog te weinig boeken voorhanden en sluiten de themas nog niet altijd goed aan bij de themas in groep 1 en 2. De onderzoekers concluderen dat de komende jaren forse investeringen in voorgelezen boeken nodig zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws