Mogelijkheden op een rij

Hoe ziet je leven er na je pensioen uit? Wat zijn de mogelijkheden als je eerder wilt stoppen? Hoe kan een persoonlijk uitloopplan mij helpen? Hoe ga ik het gesprek aan met mijn bestuur en hoe kan ik als leidinggevende de pensioenwensen met oudere teamleden bespreken? Deze vragen stonden centraal tijdens de Onderwijsverlatersdag op 29 juni die voor het eerst digitaal gehouden werd. “Dank voor de heldere en nuttige informatie”, laten enkele deelnemers achter in de chat.

De bijna 80 deelnemers krijgen een programma voorgeschoteld van presentaties van het ABP, van adviseur Tom Roetert (over het persoonlijk uitloopplan) en van de AVS-commissie Duurzaam Vitaal. AVS-voorzitter Petra van Haren verzorgt de inleiding en afronding.

“Hoe leef je toe naar je pensioendatum?”, vraagt Van Haren. “Beland je vanuit volle vaart ‘in het niets’ of zijn er andere mogelijkheden?” Deze bijeenkomst is bedoeld om hier wat meer inzicht in te krijgen. Zij wijst op de mogelijkheid om post-actief lid te worden van de AVS en lid te worden van de commissie Duurzaam Vitaal, het adviesorgaan van de AVS als het over pensioenen gaat.

Pensioeninformatie ABP

“Als je 40 jaar pensioen hebt opgebouwd, dan moet twee of drie jaar eerder stoppen toch nauwelijks van invloed zijn op de hoogte van je pensioen?” Via de chat is er gelegenheid om (technische) vragen te stellen aan Fabian Schumans, senior pensioenvoorlichter bij het ABP. Zo gaat hij ook in op vragen van deelnemers over generatiepactregelingen, of je mag doorwerken na je 70ste en hoe je het vrijgekomen bedrag van een inmiddels afgesloten levensloopregeling op een fiscaal gunstige manier kunt inzetten voor je pensioen. Hij vertelt dat zaken rondom pensioen vaak als ‘heel complex’ worden gezien, maar ‘dat is niet zo’. Het is wel heel persoonlijk: wat voor vragen en keuzes krijg je? Het gaat niet alleen om de vraag ‘wanneer ga je met pensioen?’, maar ook om vragen als: Ga je volledig of gedeeltelijk met pensioen? Wat doe je met het nabestaandenpensioen? En hoeveel pensioen wil je opnemen? Diverse omstandigheden bepalen op welke manier je met pensioen gaat, afhankelijk van je persoonlijke situatie. “En uiteindelijk bepaal je zelf of het voor jou voldoende is om van te leven.”

Persoonlijk uitloopplan

“Schoolleiders die met pensioen (willen) gaan, moeten hier goed en op tijd over nadenken”, geeft AVS-adviseur Tom Roetert aan. Veel 65-plussers zijn nog vitaal en actief. Hoe ga je je tijd besteden? Veel mensen leveren – in hun derde levensfase – nog een bijdrage aan de maatschappij of werken door na hun AOW-leeftijd. De derde levensfase is van betekenis voor andere generaties en voor de samenleving als geheel. De Raad Volksgezondheid & samenleving (RVS) roept beleidsmakers, politici en maatschappelijke organisaties op meer mogelijkheden te creëren om het potentieel van deze groep Nederlanders te verzilveren. “Laat pensioen je niet overkomen, maar stel een Persoonlijk uitloopplan (PUP) op”, raadt Roetert aan. Hierin staan de informatie en wensen over je financiën, privé-situatie en werk (bijvoorbeeld overdracht, afbouw, generatiepact en afscheid) op een rij.

Hierover wordt ook in groepjes gepraat in de bekende breakout-rooms.

Duurzaam Vitaal

Frans de Baaij, 43 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en (bijna) 25 jaar lid van de AVS, is 3,5 jaar lid van de Commissie Duurzaam Vitaal. In zijn presentatie vertelt hij over zijn persoonlijke ervaringen rondom zijn pensioenleeftijd. “Houd zelf de regie”, geeft hij als tip. “Overleg tijdig met je bestuur en denk na over de periode na het stoppen. Wil je nog actief zijn en hoe?” Zelf heeft hij een boek geschreven in deze periode: ‘leiden als lerend kompas’. Voor wie graag zijn of haar expertise wil blijven inzetten voor het onderwijs, is de commissie Duurzaam Vitaal van de AVS geschikt. In deze commissie zitten momenteel acht vitale schoolleiders vanaf 55 jaar, zowel gepensioneerde als bijna gepensioneerde schoolleiders. De commissie, die opkomt voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden, is nog op zoek naar uitbreiding (en verjonging). Ook adviseert de commissie het AVS-bestuur bij diverse thema’s en organiseert zij diverse activiteiten, waaronder regionale netwerkbijeenkomsten (die in november worden georganiseerd) en deze Onderwijsverlatersdag. Ook helpt de commissie bij de opzet van het persoonlijk uitloopplan (PUP).

In de interactieve pdf die speciaal voor deze bijeenkomst is gemaakt, staat informatie over onder andere de pensioenmogelijkheden die er zijn (via cao of regeling), de creatiespiraal, hoe je met je leidinggevende het gesprek aangaat over je PUP, praktijkvoorbeelden en wat de AVS Academie biedt aan trainingen op dit gebied.

“Als je tegen je pensioen aanzit, of zelfs een aantal jaren daarvoor, dan is het goed om professioneel na te denken over je toekomst en je levensfase waarin je zit. Denk aan jezelf”, sluit AVS-voorzitter Van Haren af.

Links

Gerelateerd nieuws