Digitale geletterdheid moet nu direct in curriculum

Onze digitale veiligheid en autonomie staan onder druk. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan een cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma. Daarvoor is een investering van 833 miljoen euro nodig. Dit stelt de Cyber Security Raad (hierna de raad) in het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ dat onlangs is gepubliceerd. Ook adviseert de raad om in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs met spoed digitale geletterdheid in te voeren.

De raad koppelt het advies over digitale geletterdheid los van de algehele herziening van het curriculum, waarvan digitale geletterdheid deel uitmaakt.

Er wordt in Nederland onvoldoende geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs en innovatie voor onze cyberweerbaarheid, aldus de raad. Dit heeft als gevolg dat wetenschappelijk en maatschappelijk Nederlands cybertalent vertrekt naar het buitenland (braindrain) en dit draagt verder bij aan het huidige tekort aan voldoende gekwalificeerde specialisten in het cybersecuritydomein.

De raad roept het komende kabinet daarom op om in te zetten op een integrale aanpak van onze cyberweerbaarheid. Publiek-private samenwerking is daarbij essentieel. Voor de veiligheid van ons land, de economie en maatschappij is het cruciaal dat cyberweerbaarheid topprioriteit krijgt. “Digitale veiligheid moet op het hoogst bestuurlijke niveau worden belegd zodat het daadwerkelijk chefsache wordt.”

Over dit adviesrapport

De raad heeft het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ opgesteld in opdracht van de (nu demissionair) minister van Justitie en Veiligheid. De raad is gevraagd advies uit te brengen over de benodigde investeringen in cybersecurity voor de komende kabinetsperiode

Link