Digitaal schoolbord in opmars

 

De helft van de Nederlandse schoolleiders van basisscholen verwacht een groei van het ict-budget van gemiddeld 18 procent. Schoolleiders zijn ervan overtuigd dat de inzet van ict de kwaliteit van het onderwijs sterk verbetert. Ruim zestig procent van de scholen heeft bord en krijt al ingeruild voor de digitale variant daarvan. Dit blijkt uit onderzoek van de AVS en VNU Exhibitions onder 577 respondenten.

Het onderzoek is gehouden om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van ict-kosten en investeringsplannen binnen het onderwijs. Digitale schoolborden hebben het klaslokaal veroverd. De ervaringen daarmee zijn zo positief dat de meeste (89 procent) van de ondervraagde schoolleiders van plan zijn het aantal digitale borden op korte termijn uit te breiden. Op dit moment is er gemiddeld één computer op elke zes leerlingen. Een derde van de basisscholen wil het aantal computers de komende twee jaar uitbreiden.

Schoolleiders ondersteunen in grote meerderheid (84 procent) de stelling dat de inzet van ict de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Aan interesse onder het onderwijzend personeel kan het niet liggen. De respondenten geven in ruime meerderheid aan dat hun leerkrachten staan te popelen om met nieuwe digitale leermiddelen aan de slag te gaan. Bijna de helft van de schoolleiders vindt dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om nieuwe ict-toepassingen in te voeren. De top 3 van ict-kosten wordt gevormd door afschrijving en vervanging van hardware, het uitbesteden van beheer aan derden en aan licenties. Negen van de tien scholen besteden werkzaamheden op het gebied van it-beheer uit aan externe dienstverleners.

Een kwart van de scholen zegt aanbestedingsplichtig te zijn als ze investeren in ict-toepassingen. Vier van de tien basisscholen zijn echter niet bekend met de Europese aanbestedingsregelgeving rond inkoop van ict-middelen en diensten. De drempelwaarde voor Europees aanbesteden is per 1 januari 2008 verlaagd naar Y 206.000 (excl. btw). De verantwoordelijkheid voor de inkoop van ict ligt bij de schooldirecties. Tijdens de vakbeurs Onderwijs & ICT zijn op 5 maart de COS Awards 2008 uitgereikt. De jury oordeelde in de categorie basisonderwijs dat ´t Geerke uit Puiflijk digitale schoolborden zeer constructief bij de lessen inzet. Uit het juryrapport: “Interactiviteit is het kernbegrip bij de implementatie van digitale schoolborden bij ´t Geerke. Een beweging van instructie naar samen leren met de leerkracht is een belangrijke invulling van dit uitgangspunt. Daarom worden de borden de hele dag in de klas gebruikt. ´t Geerke valt op door de planmatige aanpak van de selectie van leveranciers, de keuze voor de borden, de keuze voor de leerkrachten, de implementatie in de klas en de (continue) nazorg en begeleiding.” De COS Awards hebben als doel het ict-gebruik op scholen te stimuleren. De scholen die in de prijzen vallen, dienen tot voorbeeld en inspiratie voor andere scholen.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.