Digitaal onderwijs Noorwegen in kaart gebracht

Schoolleiders in Noorwegen vinden het een grote uitdaging digitale middelen op school te implementeren. Een grote oorzaak hiervoor zijn de krappe budgetten. Dit blijkt uit Noors onderzoek naar het gebruik van digitale middelen in het primair en voortgezet onderwijs.

Sinds 2003 vindt er in Noorwegen om het jaar een kwantitatief onderzoek plaats naar het gebruik van digitale middelen in scholen, de digitale competentie van leerkrachten en de mate van prioritering die schoolleiders geven aan het implementeren van digitale middelen op school.
Nagenoeg alle Noorse schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs stellen eisen aan het gebruik van ict-middelen door de leerkrachten. Schoolleiders leggen echter meer nadruk op het verbeteren van het gebruik van ict in vakspecifieke programma’s, dan op het verbeteren van de basis ict-competenties van leerkrachten. Verder kwam uit het onderzoek dat 78 procent van de schoolleiders in het vo vindt dat zij goede toegang hebben tot digitale middelen, tegenover 50 procent van de schoolleiders in het po. Volgens de Noorse leerkrachten in zowel po als vo maken zij steeds vaker gebruik van de computer in de klas. In het vo wordt meer gebruik gemaakt van digitale middelen dan in het po. Leerkrachten zijn over het algemeen erg positief over het gebruik van zogenaamde whiteboards in de klas, in het po nog iets meer dan in het vo. Het onderzoek wordt sinds 2003 om het jaar uitgevoerd door het Noors Centrum voor ict in educatie.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.