De stuurgroep Weer Samen Naar School en de stuurgroep Kwaliteit van Leerlingenzorg in VMBO en Praktijkonderwijs hebben eind 2003 het initiatief genomen om een zogenaamd Digitaal Overdrachtsdossier DOD te ontwikkelen voor de diverse overgangssituaties binnen en tussen PO, VO en REC. In het project is toegewerkt naar een eindproduct dat in december moet worden afgerond.

In toenemende mate maken scholen gebruik van digitale administratieve informatiesystemen. Het is dan ook begrijpelijk dat de wens is ontstaan om bij de overstap van leerlingen tussen onderwijsinstellingen de gegevens op digitale wijze over te dragen. Dit is immers minder arbeidsintensief en reduceert de foutgevoeligheid van de informatieoverdracht aanzienlijk. Na het definiëren van de inhoud en de wijze van uitwisselen van het DOD, is het technisch format van het DOD met leveranciers vastgesteld. Ook zijn de export- en importfuncties gerealiseerd door de leveranciers. Zij moeten ervoor zorgen dat het dossier in ieder van de systemen wordt opgenomen. Het spreekt voor zich dat het realiseren van breed draagvlak binnen de Nederlandse onderwijswereld en de betrokken leveranciers van groot belang is voor het welslagen van dit project.

Actueel
Kader Primair 2 – Oktober 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws