Digitaal afstandsonderwijs weinig ingezet in primair onderwijs

In de coronatijd schakelden we gedwongen door de omstandigheden massaal over op online afstandsonderwijs. De innovatiekracht van het digitaal werken werd gewaardeerd, er kwamen mooie werkvormen aan het licht. Implementatietrajecten met als thema digitalisering raakten in een stroomversnelling. De onderwijswereld zou door omstandigheden gedwongen blijvend veranderd zijn.

Geen structurele verandering in afstandsonderwijs

Nu, twee jaar later, blijkt het met die substantiële verandering wel mee te vallen. In een rapport gemaakt door KBA Nijmegen met Oberon en het Kohnstamm Instituut dat afgelopen week verscheen, blijkt dat slechts 9% van de kinderen dit schooljaar digitaal afstandsonderwijs hebben gehad volgens de ondervraagde ouders. Meestal is deze toepassing ingegeven door het lerarentekort.

Waarde digitaal afstandsonderwijs

Op de vraag of digitaal afstandsonderwijs van waarde kan zijn als er geen lockdown is, reageerde een kwart van de ondervraagde schoolleiders en ICT’ers dat het geen meerwaarde heeft, de helft ziet een beperkte waarde, terwijl een kwart tamelijk grote of grote meerwaarde ziet.
De meerwaarde wordt gezien in het synchroon lesgeven op school en thuis (voor leerlingen die fysiek niet op school kunnen zijn), gevolgd door leerlingen die thuis met digitaal lesmateriaal werken, wat vorderingen bijhoudt en directe feedback geeft en onderwijs waarbij leerlingen synchroon samenwerken.
Leraren zien dit anders: slecht 10% ziet een tamelijk grote of grote meerwaarde. Ook bij de afwezigheid van een leerkracht wordt digitaal afstandsonderwijs door leraren niet als oplossing gezien.
Bij de groep ondervraagde ouders ziet slecht één op de vijf meerwaarde van digitaal afstandsonderwijs.

Aanbevelingen

Het rapport ‘Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs, Ervaringen en mogelijkheden’ biedt uiteindelijk aanbevelingen om toch meer uit het digitaal afstandsonderwijs te halen, zoals:
– Overweeg een pilotproject om na te gaan of digitaal afstandsonderwijs een verantwoorde uitbreiding is van het regulier onderwijs in de klas.
– Zorg dat de doelen die worden nagestreefd helder zijn en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.
– Start vroeg met het aanleren van vaardigheden in het zelfregulerend leren bij leerlingen.
– Houd bij de invoering van digitaal afstandsonderwijs rekening met de ouders.

Het hele rapport is hier te lezen.