Met diverse schoolleiders, leraren en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties heeft het ministerie van OCW voorstellen geformuleerd om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het Nationaal Groeifonds biedt kansen om deze voorstellen uit te voeren. Po- en vo-scholen kunnen ideeën en ervaringen om de voorstellen te verbeteren doorgeven aan het ministerie. Het gaat om voorstellen op gebied van digitalisering en ontwikkelkracht (schoolverbetercultuur).

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro in structurele en duurzame economische groei. Er is in totaal voor de hele Nederlandse economie 5 miljard gereserveerd in verschillende aanvraagrondes. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld daarvan naar onderwijs gaat. De aanvragen moeten nog beoordeeld worden door een commissie. De beoordelingscommissie denkt dat de beste investeringskansen voor het onderwijs liggen bij ‘ kennisontwikkeling en het leren van vaardigheden’.

Er liggen al voorstellen op gebied van ontwikkelkracht, digitaliseringsexperimenten, publiek-private afsprakenstelsel, open leermateriaal en veilig digitaal onderwijs. Onderwijspartijen als scholen, lerarenopleidingen of kennisinstellingen kunnen ook nieuwe voorstellen indienen voor projecten of activiteiten. Ook is het mogelijk als schoolleider eerst een cursus te volgen, zodat je weet hoe je je team kan ondersteunen. Er komt bijvoorbeeld scholing op gebied van verandertrajecten en evidence informed werken.

Schoolleiders kunnen met het ministerie van OCW meedenken om de aanvragen nog kansrijker te maken en te laten werken voor hun schoolpraktijk. In oktober kan feedback op de voorstellen worden gegeven. Dit kan naar bedrijfsbureau_PO_VO@minocw.nl

Feedback kan ook na het indienen van de voorstellen gebruikt worden, na goedkeuring en tijdens de doorontwikkeling.

In maart hoort het ministerie van OCW of de onderwijsvoorstellen van de tweede aanvraagronde worden gehonoreerd.

Bij honorering in maart is het doel om in september 2023 te starten met de uitvoering van de voorstellen.