Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend

De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV `deskundigenoordeel´ bij reïntegratietrajecten.

Reïntegratietrajecten van zieke werknemers verlopen soms moeizaam. Zeker wanneer een ziekte langer duurt, kunnen er verschillen van mening ontstaan. Vooral in situaties waarbij de oorzaak in de psychische of sociale sfeer ligt, ontstaan er nogal eens meningsverschillen over de juiste manier van reïntegratie. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kunnen zij zich in eerste instantie wenden tot de arbo-arts. Komen werkgever en werknemer er dan nog niet uit, dan bestaat de mogelijkheid een `deskundigenoordeel´ bij het UWV aan te vragen. Tegen een vergoeding van 50 euro kan in drie situaties een oordeel worden aangevraagd:

  • Als werknemer en werkgever van mening verschillen over de vraag of de werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie (de oude second opinion);
  • Als werkgever en werknemer van mening verschillen over de vraag of er binnen de organisatie passend werk is. Dit kan gaan over passendheid van de door de werkgever aangeboden functie of passendheid van de door de werknemer bedongen functie;
  • Als werkgever en werknemer van mening verschillen over de vraag of de werkgever genoeg onderneemt om de werknemer weer aan de slag te laten gaan.

Het deskundigenoordeel kan zowel door de werkgever als de werknemer worden aangevraagd. Als de werkgever het oordeel aanvraagt, maar de werknemer niet mee wil werken, hoeft hij dat ook niet. Overigens kan een werknemer in het uiterste geval – wanneer deze in het geheel niet meewerkt aan de uitvoering van het plan van aanpak of aan het verrichten van de eigen of passende arbeid – ontslagen worden, na inwinning van een UWV-advies.

Advies

Sinds anderhalf jaar mag het deskundigenoordeel ook een verzoek om advies zijn. Dit advies wordt nogal eens gevraagd bij een eerstejaarsevaluatie. Een soort check of men de goede weg is ingeslagen. Overigens moet hiervoor wel een concrete vraag worden gesteld door werkgever en/of werknemer. Het inwinnen van een algemeen advies is niet mogelijk. De vraag bij een eerstejaarsevaluatie zou kunnen zijn of de verrichtte reïntegratie-inspanningen passend zijn in de betreffende situatie.

Het deskundigenoordeel en de inspanningen op basis van dit oordeel kunnen voorkomen dat men voor onaangename verrassingen komt te staan bij de WIAclaimbeoordeling. Bij zo´n WIA-keuring wordt namelijk eerst het reïntegratieverslag beoordeeld. Indien het UWV van mening is dat er te weinig inspanningen zijn verricht, kan een sanctie (voor werkgever of werknemer) volgen. Ook kan het deskundigenoordeel juist een impasse doorbreken en leiden tot een eerdere terugkeer van de zieke werknemer. Gezien de lage kosten van dit oordeel, is het relatief een kleine investering, waarvan het resultaat een enorme meerwaarde kan hebben. Het deskundigenoordeel is niet bindend. Indien het tot een rechtszaak komt, kan het oordeel voor de rechter echter wel een rol spelen.

Bron
Kader Primair 2 – Oktober 2007

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.