In opdracht van het projectbureau lumpsum po voert Ecorys-Nei een meting uit onder scholen, besturen en (G)MR´s in het primair onderwijs. Doel is de lumpsumvoorbereidingen te blijven volgen en de huidige behoefte aan informatie en ondersteuning te inventariseren.

Eerdere metingen hebben in het voorjaar van 2004 en 2005 plaatsgevonden. Bent u directeur of voorzitter van een bestuur of (G)MR in het primair onderwijs, dan wordt u vriendelijk verzocht mee te doen aan deze derde meting. Het kost slechts een kwartiertje van uw tijd om de elektronische vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk 17 april aanstaande. 

Uw resultaten worden vertrouwelijk behandeld. Indien gewenst, worden de resultaten naar u teruggekoppeld, afgezet tegen die van andere scholen/besturen. 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws