Educatieve uitgevers, verzameld in de branchevereniging Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), willen samen met het onderwijs en De Argumentenfabriek informatiekaarten ontwikkelen die scholen – ook bestuurders en directeuren – antwoorden geven op vragen over opbrengstgericht werken. Om de kaarten te kunnen ontwikkelen worden denksessies met schoolbestuurders en schooldirecteuren georganiseerd.

Tijdens deze gratis, kleinschalige denksessies gaat De Argumentenfabriek groepsgewijs met hen in gesprek over onderwerpen als:

• Welke bijdragen kunnen leermiddelen (methoden) leveren aan opbrengstgericht werken?
• Wat is de relatie tussen deze leermiddelen en toetsen?
• Wat zijn daarbij de mogelijkheden van de inzet van ict/digitale leermiddelen?
• Wat betekent dat voor de vaardigheden van de leerkrachten?

De uiteindelijke informatiekaarten (digitaal en analoog beschikbaar) bestaan uit trends en factoren op het gebied van leermiddelen en antwoorden op vragen over de relatie tussen opbrengstgericht werken en leermiddelen, digitalisering en het aanbesteden van leermiddelen. De informatiekaarten helpen scholen bij het maken van beleid en het voorbereiden van aanbestedingen. Hiermee wil de GEU tegemoet komen aan de behoefte van schoolbestuurders en directeuren om alle relevante aspecten van een optimaal leermiddelenbeleid te overzien. De denksessies voor het primair onderwijs vinden dit najaar plaats op woensdag 3 oktober tussen 13 en 16 uur bij het Nederlands Uitgeversverbond in Amsterdam- Zuidoost en op woensdag 21 november tussen 13 en 16 uur bij De Argumentenfabriek in Amsterdam. Er is geen sprake van noodzakelijke voorbereiding.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws