Voor 1 augustus reageren naar de Onderwijsraad

Ook in deze tijd blijft de Onderwijsraad nadenken over de ontwikkelingen in het onderwijs op de lange termijn. En als het mogelijk is, doet zij dat met het onderwijsveld. Wat betekenen bepaalde ontwikkelingen in publieke en private initiatieven voor gelijke kansen? En hoe kan de kwaliteit van het onderwijs worden geborgd? De Onderwijsraad is uit eigen beweging een advies opgestart om antwoord te krijgen op deze vragen.

De meeste kinderen en jongeren in Nederland volgen onderwijs dat wordt bekostigd door de overheid. Daarnaast bestaan er private onderwijsinstellingen waar een deel van de jongeren onderwijs volgt. Ook zijn er private onderwijsinitiatieven om jongeren extra onderwijs te geven, zoals huiswerkbegeleiding of bijles. Soms betaald door ouders, maar soms ook gratis ter beschikking gesteld door religieuze instellingen of welzijnsorganisaties. Ook bínnen het publieke onderwijs ontstaan mogelijkheden om (deels) privaat onderwijsaanbod te volgen, zoals Cambridge English. In de huidige coronacrisis zien we nieuwe private initiatieven ontstaan. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor gelijke kansen? En hoe kan de kwaliteit van het onderwijs worden geborgd?

Daarover wil de Onderwijsgeld schriftelijke input ontvangen. Goede voorbeelden, analyses en ervaringen zijn in alle vormen welkom. Die informatie gebruikt de Onderwijsraad om tot een afgewogen advies te komen.

Onderwijsprofessionals kunnen hun reactie sturen naar: publiekprivaat@onderwijsraad.nl

Reageren is mogelijk tot 1 augustus 2020. 

Links

Gerelateerd nieuws