Denk mee met vernieuwde kerndoelen

SLO-congres op dinsdag 10 oktober

Op dinsdag 10 oktober is het landelijke congres van SLO rondom de actualisatie van de kerndoelen. Schoolleiders PO en VO zijn bij dit congres van harte uitgenodigd om mee te denken over het beproeven van de kerndoelen in de praktijk en het verder uitwerken van de leerlijnen bij de kerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen.  

Het meewerken aan de actualisatie geeft je als schoolorganisatie een kans om integraal de kwaliteit van je onderwijskundig curriculum te evalueren en in te spelen op actuele ontwikkelingen. Het kan een krachtige bijdrage leveren aan gesprekken in schoolteams die met doelgericht werken bezig zijn.  
 
In de achterliggende periode zijn we als AVS in gesprek met SLO om de processen rondom het actualiseren van de kerndoelen van feedback te voorzien. In juni was dit ook onderwerp van gesprek in de Commissie Onderwijs. Meer weten of meedenken? Mail AVS-adviseur Lambert van der Ven (l.vanderven@avs.nl)

Links