Denk mee met open access uitgave ‘leiderschapspraktijken’

Vier online bijeenkomsten met de auteurs

De AVS is met onderzoekers en andere organisaties een nieuw (open access) boek aan het voorbereiden over ‘leiderschapspraktijken’ waarover schoolleiders kunnen meedenken. Dit is naar aanleiding van het herziene beroepsprofiel van de po- en vo-schoolleider. De uitgave biedt voor elk van de leiderschapspraktijken (en apart voor de persoonlijke kwaliteiten) een overzicht van wetenschappelijke kennis die hierover beschikbaar is en de betekenis hiervan voor schoolleiders in het PO, VO en het mbo.  

Deze open access uitgave is een vervolg op de eerder dit jaar verschenen ‘Toekomstagenda schoolleiders’. Bekijk de resultaten daarvan terug: ‘Schoolleiders willen minder schotten, meer erkenning en minister van het kind’.

De auteurs gaan graag in gesprek met schoolleiders over verschillende hoofdstukken in dit boek. Iedere bijeenkomst heeft een thema. De auteurs zijn onder andere Joseph Kessels, Femke Geijsel, Marjan Vermeulen, Peter Sleegers, Peter Leisink, Anje Ros, Piety Runhaar en Loes van Wessum. Zij geven hun visie en theoretische onderbouwing aan het schoolleiderschap van de toekomst. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Leidinggeven aan visiegestuurd werken
  • Leidinggeven aan onderwijskwaliteit
  • Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers – individueel of collectief perspectief
  • Leidinggeven aan schoolontwikkeling
  • Gespreid leiderschap
  • Onderzoeksmatig werken

Hieronder kun je je aanmelden voor een van de online bijeenkomsten. In de bijeenkomst geeft de auteur van het hoofdstuk een korte presentatie. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek; wat zijn praktijkvragen waar jij als schoolleiders tegenaan loopt als je leiding geeft aan dit thema? Wat zou voor jou behulpzaam zijn als ondersteunend materiaal om leiding te geven aan dit thema?

De uitkomsten van dit gesprek gebruiken de auteurs als aanscherping van het hoofdstuk. Ze denken ook na over eventueel verder ondersteunend materiaal bij het boek. Dat materiaal wordt dan ook gratis beschikbaar gesteld.

Interesse om deel te nemen aan dit (online) gesprek? Meld je aan via het formulier op een van de onderstaande momenten. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar Karen Titulaer.

De AVS werkt in dit project samen met CNV Onderwijs, AOb, Schoolleidersregister PO, Schoolleidersregister VO en de PO-Raad.