Het huidige demissionaire kabinet neemt geen besluit meer over het gezonder maken van de scholen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS mede namens onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede kamer. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de zeer hoge kosten en de extra druk die erdoor op het onderwijs komt te liggen.

De brief gaat ook in op de RIVM-verkenning ‘Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen’ van november 2020. In dat rapport is gekeken naar draagvlak, haalbaarheid, betaalbaarheid en impact van de invoering van een gezonde lunch en meer bewegen op alle of een deel van de basisscholen in Nederland. Daarin stond onder andere dat met de invoering van een gezonde schoollunch in combinatie met meer bewegen op school het aandeel kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht in 20 jaar tijd zou kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent. Het aandeel kinderen met obesitas zou in die periode kunnen afnemen van 2,8 procent naar 2,3 procent. In de toekomst kan de daling eraan bijdragen dat minder volwassenen overgewicht, obesitas en diabetes hebben.

De kosten voor een gezonde lunch op school bedragen volgens het RIVM 2,40 euro per dag. In combinatie met extra beweegactiviteiten zou het 4,50 euro per dag worden. Ouders geven volgens het RIVM aan hiervoor 1,75 euro per dag per kind te willen betalen. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het ruim 1,5 miljard euro per jaar zou kosten als we in Nederland alle basisschoolleerlingen een gezonde lunch willen geven en hen op school meer willen laten bewegen. Ondersteuning is dus nodig om minder draagkrachtige gezinnen financieel te steunen.

In de brief geeft Blokhuis verder aan dat er vijf scenario’s zijn geschetst om scholen gezonder te maken:

– Gezonde zelfsmeerlunch in combinatie met meer bewegen op basisscholen

– Gezonde zelfsmeerlunch zonder meer bewegen op basisscholen

– Invoering van groenten en fruit op basisscholen

– Invoering van gezond eten in voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

– Programma Gezonde School intensiveren van basisscholen t/m mbo

Uitgangspunt is dat scholen een vrije keus hebben om deel te nemen en dat er ruimte is om de concepten naar eigen wens vorm te geven. Aan de verschillende scenario’s hangen prijskaartjes van enkele miljoenen tot ruim 1 miljard euro per jaar. Dat is dus minder dan het bedrag dat kon worden afgeleid uit de RIVM-verkenning.

Links