Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds ABP gedaald van 118 naar 90 procent. Dit blijkt uit de pas bekend geworden kwartaalcijfers over het vierde kwartaal van 2008.

Deze daling wordt voor bijna tweederde deel veroorzaakt door de dalende rente en voor ruim éénderde deel door de afname van het fondsvermogen. Over het totale vierde kwartaal van 2008 is een beleggingsrendement geboekt van 11,5 procent. Het grootste verlies werd geleden in de maand oktober. Daarmee heeft het vermogen van ABP nu een omvang van EUR 173 miljard. De uitbetaling van de pensioenen is niet in gevaar.

Meer informatie staat in het uitgebreide persbericht op www.abp.nl (Nieuws) 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld