De dekkingsgraad van het ABP is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald met 2 procentpunt. Eind 2014 was de dekkingsgraad 101,1 procent. Deze daling komt door het verder zakken van de rente, meldt het ABP.

In het vierde kwartaal is het vermogen van het ABP weliswaar toegenomen met ruim 9 miljard tot 344 miljard euro. Over het hele jaar is een bedrag van ruim 43 miljard euro aan de pensioenpot toegevoegd. Toch is de dekkingsgraad gedaald. Vicevoorzitter Cees de Veer licht toe: “Dat komt doordat de rente, waarmee we de verplichtingen moeten berekenen, wederom gedaald is. ABP dekt het risico op rentedaling deels af. De rentedaling zorgt voor een stijging van de verplichtingen die groter is dan de toename van het vermogen.”
Deelnemers hoeven zich volgens De Veer nog geen zorgen te maken. “We hoeven nu geen maatregelen te nemen die de deelnemers treffen, maar de verwachte ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2015 baart ons zorgen.” Omdat de financiële situatie van ABP onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds voor 1 juli van dit jaar een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB).

Nieuwe regels
Per 1 januari moeten pensioenfondsen, volgens de nieuwe wetgeving, de dekkingsgraad op een andere manier berekenen. Hiervoor wordt vanaf 2015 de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ gebruikt. Deze dekkingsgraad is geen momentopname, maar een jaargemiddelde. Per 31 december 2014 was deze beleidsdekkingsgraad 104,7 procent.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd