Staatssecretaris Sander Dekker heeft alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een passend onderwijsaanbod worden aangeboden.
 
“Het is belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders”, aldus Dekker.
De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor dat kinderen met een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school hoeven. De afgelopen vijf jaar was echter een stijging te zien van 60 procent (van 3.100 in schooljaar 2010/2011 tot ruim 5.000 in 2014/2015). Dekker laat onderzoek doen naar deze toename. “Ik kan me niet voorstellen dat er jaarlijks meer kinderen zijn met een psychische of fysieke beperking.”
Overigens is bij een deel van de kinderen overduidelijk dat zij terecht een vrijstelling hebben gekregen, zoals bij zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling zijn opgenomen. 

Overwinning
Elk kind heeft recht op onderwijs, vindt Dekker. “Voor sommige kinderen kan het een enorme overwinning zijn om hun woordenschat uit te breiden of om beter om te leren gaan met al de prikkels om zich heen. Onderwijs – in een passende vorm – kan daar echt een positieve bijdrage aan leveren”, aldus de staatssecretaris.

Maandag 13 juni maakt Dekker nadere afspraken over thuiszitten met de onderwijskoepels, gemeenten en de ministeries van VWS en V&J op de Thuiszitterstop. Aan de top nemen ook ouders deel.

Gerelateerd nieuws