Het experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs geeft onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit hierover te nemen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil daarom het experiment verlengen tot de zomer van 2018.
 
In 2011 begon het experiment flexibilisering onderwijstijd, waarbij scholen mogen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Dekker meldt dat uit het experiment verschillende beelden naar voren kwamen. “De betrokkenen zijn tevreden, maar op meerdere deelnemende scholen waren tekortkomingen in de kwaliteit te zien.”
 
Ook na internationaal literatuuronderzoek, draagvlakonderzoek en gesprekken met belanghebbenden en de inspectie concludeert Dekker: “we weten nog steeds onvoldoende over de effecten van flexibele onderwijstijden. Aan de ene kant zien we dat flexibele onderwijstijden kansen bieden, aan de andere kant zijn er risico’s.”
 
Het literatuuronderzoek laat wel belangrijke randvoorwaarden zien om succesvol te flexibiliseren. In grote lijnen blijkt hieruit dat kwaliteitszorg en een goede voorbereiding noodzakelijk zijn wanneer scholen willen flexibiliseren in de onderwijstijd. Ook moeten het personeel en het onderwijsconcept passen bij de voorgenomen flexibilisering.
 
In 2018 zal de inspectie onderzoeken hoe de scholen zich verder hebben ontwikkeld. Omdat de groep experimentscholen beperkt van omvang is, wil Dekker bij dit onderzoek ook de lessen uit het experiment regelluwe scholen betrekken.

Links

Gerelateerd nieuws