Na overleg met de VNG heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloten de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009 te verlengen. De herverdeling van het achterstandsgeld is dus voorlopig van de baan. Dekker schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder meldde Trouw dat de grote steden in protest kwamen tegen de voorgenomen bezuinigingen op achterstandsleerlingen door de staatssecretaris.

Dekker besprak twee opties met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De eerste optie betrof het nogmaals verlengen van de huidige bekostiging op basis van de schoolgewichten in 2009. De tweede opties was het actualiseren van de verdeling van de middelen door gebruik te maken van de schoolgewichten in 2013. Omdat VNG aangaf de tweede optie niet te steunen, koos Dekker voor de eerste optie.
Vooral de grote steden kwamen in opstand tegen de voorgenomen bezuinigingen van de bewindsman. Trouw meldde dat de staatssecretaris scholen en gemeenten de komende jaren met in totaal honderd miljoen euro wilde korten op hun budget voor het wegwerken van achterstanden. Tien miljoen euro achterstandsgeld, dat eerder naar de steden ging, zou naar kleinere gemeenten gaan. De vier grote steden hadden daarom, met mede-ondertekening van wethouders van de 33 andere grotere steden, een brief gestuurd aan de betrokken Kamerleden. Nu de herverdeling niet doorgaat, is dit weer rechtgetrokken.

Wel meldt Dekker in de brief dat vanwege de ‘ramingsbijstelling’ alle gemeenten in 2017 2,8 procent minder goab-middelen zullen ontvangen dan in 2016. Die ramingsbijstelling hangt samen met een daling van het aantal kinderen en een stijging van het opleidingsniveau van ouders. “Naar verwachting zal opleidingsniveau een belangrijke voorspeller blijven voor het risico van een kind op een achterstand”, aldus Dekker. Enkele stadsbestuurders hadden aangegeven, meldt Trouw, dat zij het achterstandsgeld willen verdelen aan de hand van meer criteria, zoals inkomen, afkomst en de wijk waar een gezin woont.

De Tweede Kamer vergadert donderdag 14 april over het achterstandsbeleid.

Links

Gerelateerd nieuws