Staatssecretaris Sander Dekker is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie bevestigde dit op 1 februari in diverse dagbladen. Het is het resultaat van een lobby van ChristenUnie en SGP, gesteund door D66.

Dekker had eerder in zijn krimpplan aangekondigd dat de kleinescholentoeslag stapsgewijs zou worden omgezet in een (fusie)bonus voor kleine scholen die met elkaar samenwerken. De mogelijkheid om die bonus te krijgen zou blijven bestaan, maar komt niet in plaats van de kleinescholentoeslag.

Meer dan 2.300 scholen hebben minder dan 145 leerlingen en ontvangen kleinescholentoeslag. De kabinetsplannen om de subsidie af te schaffen per augustus 2016 zorgden er volgens de ChristenUnie voor dat deze scholen in grote financiële problemen zouden komen en gedwongen fusies zouden moeten aangaan. Slob: “Het is te dol voor woorden dat goede kleine scholen, nog ver boven de sluitingsnorm van 23 leerlingen, zouden moeten sluiten omdat ze de toeslag missen. Zeker als dat betekent dat gemeenten op het platteland hun school gaan verliezen.” Ook de AVS is blij met het behoud van de kleinescholentoeslag. AVS-voorzitter Ton Duif: “Een school in de buurt is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.”  

Samenwerken
Om ervoor te zorgen dat scholen die wel willen samenwerken dat ook doen, heeft Slob met de VVD en PvdA afgesproken dat zij het bedrag van de toeslag ook mogen gebruiken om – vrijwillig – te fuseren met een andere school. Anders zouden scholen alleen maar zelfstandig blijven om de forse toeslag per leerling te behouden, denkt Slob. Op dit moment verliest een kleine school die fuseert de toeslag. Staatssecretaris Dekker wil kleine scholen verder stimuleren om regionaal samen te werken en constateert dat schoolbesturen soms een afwachtende houding aannemen om de gevolgen van leerlingendaling aan te pakken, omdat ze onzeker zijn over de toekomst van de kleinescholentoeslag, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Om de hoogte van de nieuwe toeslag te bepalen, geldt 1 augustus 2013 als peildatum. Wanneer scholen nu met samenwerking beginnen, leidt dat volgens Dekker niet tot nadeel in de toekomst.

In april 2014 komt de staatssecretaris met een voorstel om de regels rondom de samenwerkingsschool aan te passen. Daarin betrekt hij een advies van het Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische mogelijkheden die artikel 23 biedt voor het vereenvoudigen van de wetgeving, als het gaat om een fusie tussen een openbare en bijzondere school. De nieuwe wetgeving wordt op zijn vroegst per 1 augustus 2016 van kracht.

De brief van Dekker is te vinden op: www.rijksoverheid.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd