Staatssecretaris Sander Dekker is tegen het plan om schoolbesturen het recht te geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat daaraan te veel risico’s kleven.

De staatssecretaris is onder andere tegen het recht op volledige doordecentralisatie vanwege het risico op cherry picking. Daarbij zouden alleen scholen voor wie het financieel gunstig is, kiezen voor doordecentralisatie. Een school met een relatief nieuw gebouw zou bijvoorbeeld eerder kiezen voor doordecentralisatie dan een school met een ouder gebouw. Scholen krijgen zelf de beschikking over een huisvestingsbudget, maar hoeven hier slechts weinig van uit te geven als ze relatief lage onderhoudskosten hebben.
Doordecentralisatie is voor veel schoolbesturen een logisch vervolg op de overheveling van het onderhoud, die per 1 januari 2015 wel is doorgezet. De PO-Raad pleit al jaren voor het recht op doordecentralisatie voor scholen die in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor investeringen in huisvesting. Eerder werd namelijk vastgesteld dat gemeenten het niet-geoormerkte budget voor onderwijshuisvesting lang niet altijd daaraan besteden. Dat erkent ook staatssecretaris Dekker in zijn brief. “Daarom is per 1 januari 2015 een bedrag van 256 miljoen euro uit het Gemeentefonds genomen. Dit bedrag is (…) beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen.”

Dekker is van mening dat niet alle schoolbesturen ‘de behoefte en de kunde hebben’ om te voldoen aan verplichte doordecentralisatie. Wel wil hij vrijwillige doordecentralisatie stimuleren en is hij voornemens meer aandacht te besteden aan voorlichting op het terrein van volledige doordecentralisatie.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws