Op maandag 13 juni tekenen staatssecretarissen Sander Dekker van Onderwijs en Martin van Rijn van Volksgezondheid het zogeheten Thuiszitterspact. Op de top worden afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aangesteld om de afspraken uit dit pact aan te jagen.

Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Afgelopen schooljaar zaten een kleine 10.000 leerlingen voor kortere of langere tijd thuis. Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld langdurig spijbelen, een te lange periode voordat er specifieke plekken beschikbaar komen, problemen thuis of ingewikkeld maatwerk op gebied van zorg en onderwijs.

Dullaert kan de regio’s waar het minder goed gaat, stimuleren en aanspreken. “Heldere, regionale afspraken kunnen de toekomst van een kind maken of breken. Het is goed dat Dullaert zich daar nu hard voor gaat maken”, aldus Dekker.

Thuiszitterspact
In het pact is vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen gaan afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nu vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd. Ook worden gemeenten opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitters tegen te gaan. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen moeten daar onder meer onderdeel van uitmaken. Daarnaast gaan gemeenten het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet terugdringen. In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek.

Het pact wordt gesloten samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Veiligheid en Justitie en de PO-Raad en de VO-raad. Voortaan wordt er jaarlijks een Thuiszitterstop georganiseerd door de ministeries van OCW en VWS om de voortgang in de gaten te houden.

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Aantal thuiszitters volgens oudervereniging Balans veel hoger