Definitieve regelingen bekostiging personeel en ondersteuning leerlingen gepubliceerd

Op 30 augustus zijn de definitieve regelingen bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in PO en VO (2021-2022 en 2022-2023) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie is vooral van belang voor besturen, maar is ook interessant voor directeuren. Op de website van de PO-Raad vind je alle informatie.

Belangrijk om te weten: vanaf 1 januari 2023 worden scholen per kalenderjaar bekostigd. In de regeling 2022-2023 worden prijzen en bedragen voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022 vastgesteld.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden