Definitieve overeenstemming CAO VO

De leden van de VO-raad en de achterbannen van de onderwijsbonden hebben ingestemd met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De cao vo 2018-2019 heeft als ingangsdatum 1 juni 2018.

Met een meerderheid van ruim 80 procent van de uitgebrachte stemmen hebben de leden van de VO-raad goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord. Ook de achterbannen van de respectievelijke onderwijsvakbonden zijn akkoord.

In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over loonsverhogingen in 2018 en 2019 en over de aanpak van werkdruk en het creëren van ontwikkeltijd voor leraren.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.