Deel je input voor de nieuwe cao

Na het afsluiten van de laatste CAO hebben de sociale partners natuurlijk niet stilgezeten. We zijn nu hard aan de slag met twee belangrijke thema’s die voortkomen uit afspraken die in het onderhandelaarsakkoord 2023-2024 zijn gemaakt. Ook kun jij aangeven wat jij belangrijk vindt voor de nieuwe cao.  

Voorbeeldfuncties en functiewaardering

Voor de schoolleiders ligt er ook nog een belangrijke opdracht vanuit het vorige onderhandelaarsakkoord 2022-2023, namelijk het onderzoeken van de effecten van het functiewaarderingssysteem op de diverse functies, waaronder zeker ook die van de directeuren. Hierbij is ook afgesproken dat er nieuwe voorbeeldfuncties worden opgesteld voor de directeuren. Hierbij gaat het om de functiezwaarte en de bijbehorende beloning. De werkgroep die namens de cao-tafel deze opdracht heeft opgepakt, is nu samen met bureau Leeuwendaal hier voortvarend mee aan de slag. Op maandag 22 januari heeft een eerste werkveldsessie plaatsgevonden met zo’n 20 directeuren en bestuurders. De aangepaste voorbeeldfuncties zijn nu bijna klaar en worden tijdens de tweede werkveldsessie voorgelegd aan dezelfde groep. We streven ernaar om de gewijzigde voorbeeldfuncties, inclusief een leeswijzer, voor de zomervakantie klaar te hebben.

Onderzoek werkcontext schoolleiders

In de laatste cao is afgesproken dat er naast het bovenstaande traject, ook een onderzoek plaatsvindt naar de werkcontext van de schoolleider. De sociale partners zijn nu met de voorbereidingen hiervoor bezig. Bij dit onderzoek gaat het voornamelijk over wat schoolleiders nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Welke werkzaamheden horen wel en juist niet op jouw bordje als schoolleider te liggen, welke onderdelen uit jouw werk zorgen voor werkdruk en welke juist voor werkgeluk?En tot slot: wat is er nodig om jouals schoolleider hierin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat jij je als schoolleider op je primaire taak kan richten?!

Zodra wij dit als sociale partners klaar hebben, zetten we dit onderzoek zo breed mogelijk uit onder alle schoolleiders van Nederland. AVS informeert jou dan ook zeker en we gaan er natuurlijk vanuit dat jullie hier allemaal je input op geven.

Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe cao?

Naast het uitvoering geven aan de gemaakte afspraken, gaan we ook weer concreet aan de slag met de volgende cao. Hiervoor halen we ook informatie op uit het veld. Wat vind jij nu belangrijk voor in de nieuwe cao? Ga hierover in gesprek met onze cao-onderhandelaar Frank Koelen en andere schoolleiders. Mail naar f.koelen@avs.nl

Link