Deel je good practice met NRO

AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders zich professionaliseren. Daarom hebben we een eigen academie waar schoolleiders zich kunnen voeden met de nieuwste inzichten en werkwijzen in het onderwijs. Een andere manier is het gebruikmaken van kennisdeling. NRO, onze partner waarmee we samenwerken om kennis voor het werkveld te delen, roept nu onderwijsprofessionals op kansrijke interventies aan te leveren. Heb jij een good practice waar je trots op bent? Deel die dan met NRO!

NRO roept (in een vooraankondiging) op om kansrijke interventies in het primair of voortgezet onderwijs in te dienen, gericht op: rekenen/wiskunde (alleen in het po of vmbo), taal (alleen in het vmbo), burgerschap of digitale geletterdheid. Schoolbesturen in po en vo kunnen, naast gemeenten en onderzoekers, interventies indienen, om zo bij te dragen aan onderzoek naar de effectiviteit van interventies in het onderwijs. Er geldt wel een voorwaarde: je kunt alleen kansrijke interventies indienen die evidence informed zijn.

Op 14 mei is er een online informatiebijeenkomst waar je vragen over de aanbestedingsprocedure kunt stellen. 24 juni is de deadline voor het indienen van interventies

Als je als school jouw interventie indient, dan krijg je daar een vergoeding voor.

Links